Reglament

Article-1

La Cursa Sant Silvestre Badalona Gran Premi Hyundai Motorprim se celebrarà el diumenge 31 de desembre del 2021. La sortida i arribada serà el Passeig Marítim de Badalona - Pont del Petroli. Horari 10 K i 5 K 17:30 / Cursa Kids 16:00 h

Article-2

La cursa està oberta a totes les persones que vulguin participar-hi. El mínim d’edat per participar a la prova de 5 K  de 14 anys i la de 10 K de 16 anys. Els menors de 16 anys hauran de portar signat l'autorització del pare, mare i/o tutor legal, mitjançant la butlleta d'inscripció o baixar-se la documentació necessària d'autorització per entregar-la el dia de la recollida del dorsal.

Article-3

La cursa està dintre del Calendari Català de Curses de la Federació Catalana d'Atletisme.

Article-4

Tots els corredors han de respectar el circuit assenyalat, que estarà degudament senyalitzat i marcat a cada quilòmetre.

Article-5

Per participar-hi i optar a la classificació, és obligatori córrer amb dorsal i amb el seu xip assignat per l'organització. Si es participa amb xip propi (de color groc), caldrà fer-ho constar a la butlleta d’inscripció indicant-ne el codi. A la classificació per categories, es tindrà en compte el temps real. A la categoria absoluta masculina i femenina es tindrà en compte l'ordre d'arribada.

Article-6

Els participants permeten explícitament que el seu nom, cognoms, sexe, i any de naixement apareguin a les llistes públiques d’inscrits, així com els resultats si acaben la cursa seguint la normativa establerta.

Article-7

La participació a l’esdeveniment està sota la responsabilitat i propi risc dels participants a la cursa. L'organització declina tota responsabilitat dels danys que els participants puguin ocasionar durant la prova, a ells mateixos o a terceres persones. S'organitzarà un dispositiu mèdic adequat a la zona de sortida i diferents punts d'assistència al llarg del traçat. L'organització recomana als participants fer-se una revisió mèdica i/o prova d'esforç a totes aquelles persones que no hagin corregut una prova similars característiques anteriorment o portin un període prolongat de temps sense fer activitat física. A tal efecte l''organització no es fa responsable de qualsevol patologia mèdica que pateixi el corredor durant la cursa i/o durant les hores properes a la finalització de la mateixa.

Article-8

Un cop realitzada la inscripció no es tornarà l’import de la mateixa si la no participació de l’atleta és per causes alienes a l’organització. En cas d'anul.lació per motius sanitaris per la Covid-19, és podrán retornar l'import amb un cost per gestió de 3'75 euros. 

Article-9

La inscripció es tancarà dijous 28 de desembre a les 24:00.

Article-10

El fet d’inscriure’s i participar a la cursa implica l’acceptació d’aquest reglament i del reglament de curses de fons de la FCA. L’organització decidirà qualsevol incidència que no estigui prevista.

Tots els participants, pel fet d'inscriure´s, accepten el present reglament i en cas de dubte o de sorgir alguna situació no reflectida en el reglament, s'aplicarà allò que disposi l'organitzador: La signatura de la inscripció dels participants (i la inscripció en si, en el cas d'Internet), implica haver llegit, entès i adquirit el compromís que a continuació s'exposa: Certifico que estic en bon estat físic. Eximeixo de tota responsabilitat que de la participació en l'esdeveniment poguès derivar, com ara pèrdua d'objectes personals per robatori o altres circumstàncies, a l'organitzador, els sponsors o patrocinadors comercials, i empreses organitzadores. Renuncio a tota acció legal que pugui derivar de la participació en l'esdeveniment. Autoritzo els organitzadors de l'esdeveniment a la gravació total o parcial de la meva participació a l'esdeveniment mitjançant fotografies, pel·lícules, televisió, ràdio. vídeo i qualsevol altre mitjà conegut o per conèixer i cedeixo tots els drets relatius a la seva explotació comercial i publicitària que considerin oportú exercitar, sense dret per part meva a rebre cap compensació econòmica

Acceptació reglament

CESSIÓ DE DADES

D'acord amb el reglament (UE) 2016/679 del PARLAMENT EUROPEU del dia 27 de 2016 (/RGPD), el titular accepta que les dades personals facilitades en aquest document siguin recollides i tractades pel Club Atlètic Barcelonès i Zona Vips Events amb la única finalitat de cursar aquesta sol·licitud d'inscripció. Si desitja rebrà publicitat de campanyes dels nostres patrocinadors marqueu la casella corresponen

En tot moment es podrà exercitar el drets reconeguts al RGPD i,  en particular els d'accés limitació, rectificació i supressió a través d'un escrit a info@santsilvestre.com esmentades anteriorment. Amb la vostre signatura, consentiu expressament i autoritzeu perquè es tractin les vostres dades personals segons las finalitats exposades

FORMULARI AUTORITZACIÓ

Els menors de 16 anys hauran de portar signat l'autorització del pare, mare i/o tutor legal, mitjançant la butlleta d'inscripció o baixar-se la documentació necessària d'autorització per entregar-la el dia de la recollida del dorsal.
Formulari d'autorització menors de 16 anys

Categories:

Sant Silvestre 10K

Sant Silvestre 5 K

Homes i Dones

A.- SUB20-23...................................... 2003-1999

B.- SENIOR........................................ 1982-1998

C.- VETERÀ A.................................... 1972-1981

D.- VETERÀ B..................................... 1962-1971

E- VETERÀ C...................................... 1961 ia anteriors

Tres primers de la General a la Cursa de 10 K

Homes i Dones

Tres primers de la General a la Cursa de 5 K

Sant Silvestre Kids

Nens i nenes

​A.- SUB14........................................... 2008-2009

B.- SUB12........................................... 2010-2011

C.- SUB10........................................... 2012-2013

D.- NINS (sense classificació............ 2014 i posteriors

Info Covid

  • La Sant Silvestre de Badalona complirà totes les mesures preventives vigents per protocol contra el contagi del covid-19.

  • El personal d’organització haurà estat prèviament format i informat de les mesures preventives.

  • Hi haurà dispensadors de gel hidroalcohòlic a disposició dels participants.

  • És obligatori l’ús de la mascareta abans de la sortida i després de l’arribada. Els participants hauran de portar obligatòriament la seva pròpia mascareta fins al moment en què es doni la sortida de la seva cursa. Un cop comencin a córrer, se la podran treure.

  • La mascareta s’ha de conservar fins al final de la cursa. A l’arribada és obligatori posar-se una altra vegada la pròpia mascareta; si s’ha llençat, l’organització en facilitarà una de nova.